Sắp xếp:


Thông số kỹ thuật: Quạt hút công nghiệp vuông 800x800 Mã hàng HSRV 800 Kích thước  700x700x300 Đường kính cánh (mm) 700 Điện áp (v) 220/380 Công suất (KW) 0.37 Tốc độ (prm) 1400 Độ ồn (Db) 50 Lưu lượng gió (m3/h) 22,000 Bảo hành 12 tháng
Thông số kỹ thuật: Quạt hút công nghiệp vuông 700x700 Mã hàng HSRV 700 Kích thước  700x700x300 Đường kính cánh (mm) 600 Điện áp (v) 220/380 Công suất (KW) 0.37 Tốc độ (prm) 1400 Độ ồn (Db) 50 Lưu lượng gió (m3/h) 19,000 Bảo hành 12 tháng
Thông số kỹ thuật: Quạt hút công nghiệp vuông 600x600 Mã hàng SHW 600 Kích thước  600x600x390 Đường kính cánh (mm) 480 Điện áp (v) 220/380 Công suất (KW) 0.37 Tốc độ (prm) 1400 Độ ồn (Db) 55 Lưu lượng gió (m3/h) 14,000 Bảo hành 12 tháng
Thông số kỹ thuật: Quạt hút công nghiệp vuông 500x500 Mã hàng HSRV 500 Kích thước  500x500x300 Đường kính cánh (mm) 400 Điện áp (v) 220/380 Công suất (KW) 0.25 Tốc độ (prm) 1400 Độ ồn (Db) 40 Lưu lượng gió (m3/h) 10,000 Bảo hành 12 tháng
Thông số kỹ thuật: Quạt hút công nghiệp vuông 400x400 Mã hàng HSRV 400 Kích thước  400x400x300 Đường kính cánh (mm) 300 Điện áp (v) 220 Công suất (KW) 0.25 Tốc độ (prm) 1400 Độ ồn (Db) 30 Lưu lượng gió (m3/h) 8,500 Bảo hành                      12 tháng
Thông số kỹ thuật: Quạt hút vuông công nghiệp 1380x1380 Mã hàng HSW 1380 Kích thước  1380x1380x400 Đường kính cánh (mm) 1250 Điện áp (v) 220/380 Công suất (KW) 1.1. Tốc độ (prm) 439 Áp suất (pa) 56 Độ ồn (Db) 65 Lưu lượng gió (m3/h) 44,000
Thông số kỹ thuật: Quạt hút công nghiệp vuông 1200x1200 Mã hàng HSW 1200 Kích thước  1200x1200x400 Đường kính cánh (mm) 1100 Điện áp (v) 220/380 Công suất (KW) 1.1. Tốc độ (prm) 460 Áp suất (pa) 73 Độ ồn (Db) 63 Lưu lượng gió (m3/h) 38,000
Thông số kỹ thuật: Quạt hút công nghiệp vuông 1100x1100 Mã hàng HSW 1100 Kích thước  1100x1100x400 Đường kính cánh (mm) 1000 Điện áp (v) 220/380 Công suất (KW) 0.75 Tốc độ (prm) 600 Áp suất (pa) 70 Độ ồn (Db) 58 Lưu lượng gió (m3/h) 32.500
Thông số kỹ thuật: Quạt hút công nghiệp vuông 1000x1000 Mã hàng HSW 1000 Kích thước  1000x1000x400 Đường kính cánh (mm) 900 Điện áp (v) 220/380 Công suất (KW) 0.75 Tốc độ (prm) 610 Áp suất (pa) 70 Độ ồn (Db) 55 Lưu lượng gió (m3/h) 30,000
Thông số kỹ thuật: Quạt hút công nghiệp vuông 900x900 Mã hàng HSW 900 Kích thước  900x900x400 Đường kính cánh (mm) 750 Điện áp (v) 220/380 Công suất (KW) 0.55 Tốc độ (prm) 660 Áp suất (pa) 65 Độ ồn (Db) 50 Lưu lượng gió (m3/h) 28000

Hiển thị 1 - 10 / 10 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng